Tıp Uzmanları

Yayınlanan Klinik Çalışma Conceive Plus®, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 7 Kasım 2013 tarihinde 510(k): K131355 kapsamında hamile kalmaya çalışan çiftler tarafından kullanım için güvenli olarak onaylanmıştır. Conceive Plus® insan spermi, oositleri ve embriyoları ile uyumludur ve çiftleri hamile bırakmaya çalışırken kullanım için güvenlidir.

Ürün kodu: PEB (yağlayıcı, kişisel, gamet, döllenme ve embriyo uyumlu) Sınıf II (21 CFR 884.5300)

YAYINLANMIŞ KLİNİK ÇALIŞMA Ürünümüzün benzersiz doğasını doğrulamak için yaptığımız birçok çalışmadan gurur duyuyoruz. Aşağıdaki veriler ASRM'nin (Amerikan Üreme Tıbbı Derneği) 2009 Yıllık Toplantısında sunulmuştur. Aşağıdaki veriler, bu ürün üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı testlerin yalnızca küçük bir kısmını temsil etmektedir.

Yeni, Fizyolojik Açıdan Önemli Ca2+ ve Mg2+ İyonu İçeren Spermisidal Olmayan Vajinal Kayganlaştırıcının Geliştirilmesi J. Kurtz1,2,3, E. Willmer1,2, B. Nikolic1,3 ve V. Gupta1,4 1Aquatrove Biosciences, Inc., Miami FL; 2 Emmanuel Koleji, Boston MA; 3 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston MA; 4 Miller Tıp Fakültesi, Miami Üniversitesi, Miami FL Doğurganlık ve Kısırlık, Cilt 92, Sayı 3, Ek 1, Eylül 2009, Sayfa S212-S213

GİRİŞ Reçetesiz satılan sperm öldürücü kayganlaştırıcılara maruz kalma, sperm canlılığı ve motilitesinde hızlı bir kayıpla sonuçlanır. Bu kayganlaştırıcılardaki optimal olmayan pH, ozmolalite ve çeşitli katkı maddelerinin kombinasyonu, sperm hasarına ve spermin servikse nüfuz edememesine neden olarak gebe kalmayı olumsuz etkiler.

Sasmar Conceive Plus® olarak üretilen ve pazarlanan temel Ca2+ ve Mg2+ iyonları ve optimum pH ve ozmolalite içeren yeni bir su bazlı kayganlaştırıcı, vajinal kuruluk sorununu hafifletmek ve hamile kalmaya çalışan çiftlere yardımcı olmak için doğal verimli servikal sıvıları daha iyi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, yerleşik in vitro testler kullanılarak yeni kalsiyum ve magnezyum içeren spermisidal olmayan vajinal kayganlaştırıcının (Sasmar Conceive Plus®) performansını değerlendirmektir. Ayrıca optimum kontrol ortamıyla karşılaştırıldığında Sasmar Conceive Plus®'ın sperm canlılığını ve motilitesini korumadaki etkinliğini ölçmüştür. Gebe kalmaya çalışan çiftler, doğal sıvıları taklit eden ve sperm için toksik olmayan bir vajinal kayganlaştırıcı ararlar.

Sonuçlar ve Sonuçlar: Fizyolojik açıdan önemli Ca2+ ve Mg2+ iyonları, doğal doğurgan servikal sıvıları daha iyi taklit etmek için yeni bir su bazlı, pH ve ozmolalite dengeli vajinal kayganlaştırıcıya dahil edilmiştir. Bu bilimsel olarak tasarlanmış sperm öldürücü olmayan kayganlaştırıcı, tek başına optimum kültür ortamıyla yapılan tedaviye kıyasla insan sperminin canlılığına veya motilitesine zarar vermez. Sperm hareketliliğine engel oluşturmaz.

Veriler, Ca2+ ve Mg2+ içeren yeni kayganlaştırıcının yumurtanın döllenme sürecini engellemediğini ve blastokist aşamasına kadar embriyo gelişimine zarar vermediğini göstermektedir. Bu nedenle, hamile kalmaya çalışan çiftlerin ihtiyaçlarına yardımcı olmak için ideal bir kayganlaştırıcıdır.

YÖNTEMLER Bu çalışmada kullanılan in vitro deneyler, literatür protokollerine göre yapıldı ve yayınlanan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerini takip etti. Tahlillerin bazıları, bağımsız üçüncü şahıslar tarafından hizmet başına ücret esasına göre, körlemesine yürütülmüştür. Tüm tahlillerde kontrol olarak optimum ortam kullanıldı. Dengeli pH ve ozmolaliteye sahip, Ca2+ ve Mg2+ iyonları içeren yeni tasarlanmış su bazlı yağlayıcı, tüm analizlerde optimum kontrol ortamı ile karşılaştırıldı.

ARKA PLAN Ca2+ ve Mg2+ İyonlarının Önemi Kalsiyum ve Magnezyum iyonları insan sperminde ve servikal sıvılarda doğal olarak bulunur. İnsan sperminde Ca2+ varlığı, Huggins ve arkadaşları tarafından 1942 gibi erken bir tarihte gösterilmiştir. (Ref 1). Ca2+ ve Mg2+ iyonları, sperm ve yumurtaların canlılığı ve işlevi için kritik öneme sahiptir. Sperm, yumurta döllenmesi için hazırlanırken akrozom reaksiyonuna girmek için Ca2+ iyonlarına mutlak gereksinim duyar (Ref 2).

A. İnsan Sperm Motilite Testi
B. Fare Embriyo Testi
C. Ova Penetrasyon Testi
D. Yağlayıcı Bariyer Testi (a: Sasmar Conceive Plus® . b: KY Yağlayıcı)
Conceive Plus Europe Conceive Plus Europe Conceive Plus Europe Conceive Plus Europe
Conceive Plus Europe Conceive Plus Europe Conceive Plus Europe

SONUÇLAR Sasmar Conceive Plus®, doğal doğurgan servikal sıvıları daha iyi taklit etmek için fizyolojik olarak önemli Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını içerir. Su bazlı olup dengeli pH ve osmolaliteye sahiptir. İn vitro testler, benzersiz Ca2+ ve Mg2+ içeren kayganlaştırıcının spermisidal olmadığını ve insan sperminin canlılığına veya hareketliliğine zarar vermediğini göstermektedir. Sasmar Conceive Plus® sperm hareketliliğine karşı bir engel oluşturmaz. Sasmar Conceive Plus®, bu kayganlaştırıcıya maruz kalan fare yumurtası ve sperm arasındaki döllenme sürecini engellemez. Ca2+ ve Mg2+ içeren yeni lubrikant, blastokist aşamasına kadar olan embriyo gelişimini etkilemez. Bu sperm öldürücü olmayan, Ca2+ ve Mg2+ içeren kayganlaştırıcı, hamile kalmaya çalışan çiftlerin ihtiyaçlarına yardımcı olmak için idealdir.

70'DEN FAZLA ÜLKEDE PAZARLANMIŞTIR

Eczanelerde, Ecza Depolarında, Süpermarketlerde, Doğurganlık Kliniklerinde ve doğurganlık testleri ve hamile kalma ürünlerinin satıldığı her yerde mevcuttur.

SASMAR® HAKKINDA

SASMAR®, özellikle kadın sağlığı ve aile planlamasına odaklanan çok uluslu bir ilaç şirketidir. 2005 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde kurulan şirketin şu anda küresel merkezi Brüksel, Belçika'da bulunuyor. SASMAR®, Üçüncü Dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki HIV/AIDS önleme ve bilinçlendirme programlarında yer alan devlet yardım kuruluşlarına madeni yağ üreticisi ve ana tedarikçisidir. Birleşmiş Milletler'in resmi kişisel yağ tedarikçisi olan SASMAR® markaları ayrıca 70'ten fazla ülkede satılmaktadır.

SASMAR® hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: kurumsal web sitesi .

REFERANSLAR / TEŞEKKÜRLER 1 Huggins C, Scott WW ve J Heinen JH, İnsan sperminin ve prostat ve seminal keseciklerin salgılarının kimyasal bileşimi, Am J Physiol 136: 467-473, 1942. 2 Evans JP, Florman HM. Birliğin durumu: Döllenmenin hücre biyolojisi. Nat Hücre Biol. 2002 Ekim;4 Ek:s57. 3 Huggins G ve Preti G, İnsan vajinal salgılarının uçucu bileşenleri, Am J Obstet Gynecol, 1976 Eylül 1;126(1):129-36. 4 Preti G, Huggins G ve Silverberg G, Cinsel uyarılmanın neden olduğu vajinal salgıların organik bileşiklerindeki değişiklikler, Fertil Steril 1979;32:47–54. 5 Huggins G ve Preti G, Vajinal kokular ve salgılar, Clinical Obstetrics and Gynecology, 1981; 24; 355-377. 6 Owen D ve Katz D, A vajinal sıvı simülasyonu, Kontrasepsiyon, 1999 Şubat;59(2):91-5. 7 Tulandi T, McInnes RA. Vajinal kayganlaştırıcılar: gliserin ve yumurta beyazının sperm hareketliliği ve in vitro ilerlemesi üzerindeki etkisi. Fertil Steril, 1984; 41:151. 8 Critser JK, Huse-Benda AR, Aaker DV, Arneson BW, Ball GD. İnsan spermatozoasının dondurularak saklanması. III. Kriyoprotektanların motilite üzerindeki etkisi. Fertil Steril. 1988 Ağustos;50(2):314. 9 Goldenberg RL, White R. Vajinal kayganlaştırıcıların in vitro sperm hareketliliği üzerindeki etkisi, Fertil Steril, 1975; 26:872. Bu çalışma Aquatrove Biosciences, Inc. tarafından desteklenmiştir. Conceive Plus Europe